Intact Financial Corporation kondigt vijfdelig klimaattransitieplan aan

29 April 2022

Het concern verplicht zich tot netto nul CO2-emissie in 2050, en investeert $8 miljoen in natuurbescherming.

 

April 2022 - Intact Financial Corporation (TSX: IFC) heeft zijn vijfdelige klimaatplan bekendgemaakt. Het plan stelt doelen voor zijn Canadese, Amerikaanse en Europese bedrijfsonderdelen, waaronder RSA Group – dat het in 2021 heeft overgenomen.

Wereldwijd omvat het vijfdelige klimaatplan:

 • een toezegging om in 2050 netto nul CO2-emissie te bereiken in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en een versneld doel om de totale emissie van al haar activiteiten tegen 2030 te halveren, waarbij de gegevens van 2019 als basislijn worden gebruikt;
 • verdubbeling van aanpassingsprojecten en op natuur-gebaseerde oplossingen in Canada, de VS en het VK om mensen te helpen zich aan te passen aan extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering;
 • klimaatvriendelijk gedrag bij klanten stimuleren via impulsen, nieuwe producten en advies;
 • de duurzaamheidstransformatie van bedrijven en industrieën mogelijk maken die een sleutelrol spelen bij de overgang, en steun verlenen aan nieuwe industrieën die zullen worden gecreëerd teneinde een duurzame toekomst te bouwen; en
 • samenwerken met regeringen en het bedrijfsleven om sneller klimaatmaatregelen te nemen.

"Wij staan al meer dan tien jaar samen met onze klanten in de frontlinie van klimaatverandering en helpen hen te herstellen van de verwoestende gevolgen van extreme weersomstandigheden", aldus Charles Brindamour, CEO van Intact Financial Corporation.

"Naarmate we ons werkterrein uitbreiden in de richting van klimaatverandering, bouwen we voort op Intact's voortrekkersrol op het gebied van aanpassing en sluiten we aan bij RSA's doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. We streven naar een inclusieve benadering om onze partners en klanten te ondersteunen, en we zullen onze ervaring en expertise inzetten om de overgang naar een duurzame toekomst beheersbaar te helpen maken."

Het bereiken van netto nul over de wereldwijde operaties van Intact

Intact's 'net zero'-verbintenis zal zich richten op een halvering van de CO2-uitstoot van zijn wereldwijde activiteiten tegen 2030, met een plan dat reductie-initiatieven omvat zoals het elektrificeren van het eigen wagenpark, het verhogen van het gebruik van duurzame energie in bedrijfskantoren en het verminderen van het aantal zakenreizen.

Intact streeft naar een totale netto-uitstoot van nul tegen 2050, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, en zal doelstellingen voor de nabije toekomst scherp stellen naarmate de normen voor emissies en meetprotocollen zich verder ontwikkelen. Alle toezeggingen en doelstellingen gelden voor de wereldwijde operaties van Intact, inclusief dochterondernemingen zoals RSA.

Intact wordt erkend als toonaangevend op het gebied van financiële informatieverschaffing en zal dit ook doorvoeren in de meting van haar CO2-emissies en transparantie rond haar klimaatverduurzamingsacties. Intact houdt al haar initiatieven bij in haar jaarlijkse Social Impact Report. Het verslag over 2021 is op 13 april 2022 gepubliceerd en is beschikbaar op intactfc.com.

Investeren in klimaatadaptatie en veerkracht

Om haar doelstellingen te behalen, werkt Intact samen met o.a. The Nature Conservancy of Canada (NCC), de vaandeldrager in Canada op het gebied van natuurbehoud en rentmeesterschap. Intact zal 8 miljoen dollar investeren in een vijfjarig partnerschap om:

 • meer van de bedreigde wetlands te behouden en te herstellen, die uiterst belangrijke koolstofputten zijn en natuurlijke bescherming bieden tegen wereldwijde klimaatverandering;
 • een proces op gang te brengen voor de ontwikkeling van een protocol voor koolstofcompensatie op basis van wetlands, dat beschikbaar zal worden gesteld voor gebruik door internationale instanties; en
 • het protocol te vertalen in een duurzaam financieringsinstrument.

"Wij juichen het streven van Intact naar netto nul toe, evenals haar visionaire investering in het behoud van wetlands in Canada, waar bijna een kwart van de resterende wetlands ter wereld te vinden is," zegt Catherine Grenier, president en CEO van The Nature Conservancy of Canada.

"De innovatieve instrumenten die we via dit partnerschap ontwikkelen, zullen in Canada en elders in de wereld navolging kunnen vinden."

Intact zal ook zijn investeringen verhogen om klimaatprojecten te ondersteunen. Dit bouwt voort op 10 jaar investeringen in klimaatadaptatieprojecten. De nieuwe financiering zal worden gebruikt om:

 • het partnerschapsfonds van het Intact Centre on Climate Adaptation te verhogen tot 10,5 miljoen dollar over 10 jaar, dat zal samenwerken met het NCC aan weerbaarheidsprojecten;
 • nieuwe klimaatbestendigheidspartnerschappen op te zetten in Canada, de VS en het VK;
 • het versnellen van lokale oplossingen voor gemeenschappen die het kwetsbaarst zijn voor klimaateffecten.

"We hebben het voorrecht gehad om al vele jaren samen te werken met Intact - samen hebben we oplossingen voor klimaataanpassing ontwikkeld en gemobiliseerd waarvan huiseigenaren, gemeenschappen en bedrijven hebben geprofiteerd", zegt Dr. Blair Feltmate, hoofd van het Intact Centre on Climate Adaptation, University of Waterloo. "Nu we ons blijven richten op aanpassing, kijken we uit naar de samenwerking met NCC om de klimaatbestendigheid van Canada op te bouwen door het behoud en herstel van natuurlijke infrastructuur."

Samen een duurzame toekomst helpen vormgeven en mogelijk maken

Met zijn expertise op het gebied van aanpassing en risicobeheer is Intact goed gepositioneerd om zijn platforms in te zetten om mensen, bedrijven en de samenleving te helpen met klimaatacties en de risico's van de overgang naar een koolstofarme toekomst beheersbaar te maken. Enkele voorbeelden van Intact's klimaatinitiatieven die een duurzame toekomst helpen vormgeven en mogelijk maken:

 • Doorontwikkeling van mobiele apps en user-based verzekeringsprogramma's zal ook gepersonaliseerde inzichten omvatten om klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te beheren.
 • Voortbordurend op Intact's expertise op het gebied van klimaatmodellering, brengt Intact zijn bestaande weerspecialisten, datawetenschappers en actuarissen samen in een “Climate Modelling Centre of Excellence” om voorspellende modellen te verbeteren die klanten en de maatschappij zullen helpen te anticiperen op veranderende klimaatgerelateerde gevolgen.
 • Als medeoprichter van “Climate Engagement Canada” gaat Intact Investment Management de dialoog aan met de grootste uitstoters van broeikasgassen om hun impact te verkleinen.
 • Via Intact Ventures zal Intact zich inspannen om te investeren in klimaattechnologie die de overgang naar een koolstofarmere wereld sneller mogelijk maakt.
 • Intact zal de klimaatkennis onder zijn 26.000 medewerkers internationaal uitbreiden om zijn klimaatprioriteiten en actieplannen waar te maken.

Samenwerken om klimaatactie te versnellen

Intact zal de overheid en het bedrijfsleven blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van impactvolle klimaatacties die de verduurzaming zullen versnellen. Intact heeft een uitgebreide staat van dienst als het gaat om het leveren van expertise aan het bedrijfsleven en overheden op het gebied van klimaatverandering, waaronder de Disaster Resilience & Security Advisory Table van de Canadese federale overheid, de Sustainable Finance Action Council, de National Flood Insurance Task Forces, ClimateWise en het Climate Financial Risk Forum in het Verenigd Koninkrijk via RSA.

Over Intact Financial Corporation

Intact Financial Corporation (TSX: IFC) is de grootste aanbieder van schadeverzekeringen in Canada, een toonaangevende aanbieder van multinationale verzekeringsprogramma’s en, met RSA, een leider in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ons bedrijf is autonoom en door overnames gegroeid tot een totaal van meer dan $20 miljard aan jaarlijkse premies.

In Canada distribueert Intact verzekeringen onder de merknaam Intact Insurance via een uitgebreid netwerk van makelaars, waaronder zijn 100%-dochter BrokerLink, en rechtstreeks aan consumenten via belairdirect. Intact biedt ook affinity-verzekeringsoplossingen aan via de Johnson Affinity Groups.

In de VS biedt Intact Insurance Specialty Solutions een reeks gespecialiseerde verzekeringsproducten en -diensten aan via onafhankelijke agentschappen, regionale en nationale makelaars, en algemene agentschappen.

Buiten Noord-Amerika biedt het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa via de RSA-merken verzekeringsoplossingen voor particulieren, voor nationale bedrijven en voor multinationals.

 

Over The Nature Conservancy of Canada

The Nature Conservancy of Canada (NCC) is de verenigende kracht van het land voor de natuur. NCC zoekt oplossingen voor de twee crises van snel biodiversiteitsverlies en klimaatverandering door grootschalige, permanente landbescherming. Als betrouwbare partner werkt NCC samen met mensen, gemeenschappen, bedrijven en de overheid om onze belangrijkste natuurgebieden te beschermen en te verzorgen. Sinds 1962 heeft NCC Canadezen samengebracht om meer dan 15 miljoen hectare te behouden en te herstellen. NCC is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling. Samen met de natuur bouwt NCC aan een bloeiende wereld. Voor meer informatie, bezoek natureconservancy.ca

 

Over het Intact Centrum voor Klimaatadaptatie

Het Intact Centre on Climate Adaptation (Intact Centre) is een toegepast onderzoekscentrum aan de Universiteit van Waterloo. Het Intact Centre werd in 2015 opgericht met een gift van Intact Financial Corporation, Canada's grootste P&C verzekeraar. Het Intact Centre helpt huiseigenaren, gemeenschappen en bedrijven om risico's in verband met klimaatverandering en extreme weersomstandigheden te verminderen. Ga voor meer informatie naar: www.intactcentreclimateadaptation.ca

 

Media aanvragen:

Kate Moseley-Williams
Manager Mediarelaties (Intact)
+1 416 341-1464 ext. 42515
kate.moseley.williams@intact.net

 

Vragen van investeerders:

Shubha Khan
Vice President, Investeerdersrelaties
+1 416 341-1464 ext. 41004
shubha.khan@intact.net