Liability

Een goed begrip van uw bedrijfsactiviteiten en risicoprofiel

People on escalators

Met ons ‘Liability’ team bieden wij verzekeringsoplossingen aan ter dekking van uw aansprakelijkheidsrisico’s. Wij hechten eraan uw organisatie goed te kennen en te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat we op maat gemaakte en innovatieve oplossingen bieden om aan uw verzekeringsbehoeften te voldoen.

Het aanboren van nieuwe markten, productontwikkeling en ontwikkeling in wetgeving en jurisprudentie zorgen ervoor dat aansprakelijkheidsvraagstukken voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

Onze specialisten zijn bekend met de nationale markt en maken gebruik van het internationale netwerk dat RSA in meer dan 170 landen heeft opgebouwd.

Op deze manier komen wij samen met u en uw verzekeringsmakelaar tot een adequate integrale dekking van de aansprakelijkheidsrisico’s en een passende dienstverlening.

Additionele risicodekkingen: 

  • Zuivere vermogensschade
  • In- en uitbouwkosten
  • Opzicht
  • Product recall
  • Milieuschade conform de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD)
  • Aansprakelijkheid voortvloeiend uit Goed Werkgeverschap (art. 7:611 BW)
Raja Manglie

Raja Manglie

Liability Lines Underwriting Leader

e: raja.manglie@eu.rsagroup.com

t: +31 (0)6 57 34 37 58