Property

Waarborging van bedrijfscontinuïteit

Skyscraper buildings

Met ons ‘Property’ team bieden wij verzekeringsoplossingen aan ter dekking van calamiteitenrisico’s op uw fysieke werklocaties en de gepaard gaande financiële gevolgschade.

Additionele risicodekkingen: 

  • All Risks dekking
  • Natuurcatastrofe dekking
  • Terrorisme dekking

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Terrorismepool. Voor elke bedrijfstak nemen al onze klanten automatisch deel aan deze pool voor hun risico's binnen Nederland. Dankzij onze brede internationale aanwezigheid hebben wij toegang tot de meeste lokale terrorismepools in de wereld, zoals TRIA (VS) en Pool Re (Verenigd Koninkrijk).

Daarnaast werken we graag samen met onze klanten aan proactieve risicoverbetering waarmee wij grote schades zoveel mogelijk willen voorkomen. Hierdoor blijft uw bedrijfsvoering gewaarborgd. Wij zoeken naar praktische, kostenbesparende oplossingen welke een aanvulling kunnen zijn op uw bestaande beleid op het gebied van risicobeheersing.

Samen bepalen en beoordelen wij de risico's binnen uw organisatie en werken op basis daarvan een passend risicoverbeteringsprogramma uit. Door gericht risicoverbeteringen door te voeren realiseert u mogelijk een besparing op uw verzekeringspremie.

Fred Koek

Fred Koek

Property, Construction & Engineering Underwriting Leader

e: fred.koek@eu.rsagroup.com

t: +31 6 227 96670