Claims

Schadebehandeling is maatwerk

Person typing on a laptop

Onze schadebehandelaren hebben oog voor de unieke behoeften en wensen van de klant. Wij bieden flexibele en op maat gemaakte oplossingen in samenwerking met een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde schade-experts. In het geval van een claim zorgen wij ervoor dat uw bedrijfsactiviteiten doorgang kunnen vinden, waar ook ter wereld.

Elke schade is uniek. Daarom stellen wij een actieplan op naar de specifieke behoeften van de klant en werken wij nauw samen met alle betrokken partijen om de claim naar tevredenheid af te wikkelen. Wij vinden face-to-face contact met onze klanten erg belangrijk en zorgen er voor dat de klant nauwgezet wordt geïnformeerd over de voortgang van het schadeproces.

Wat wij doen

Voor de schade:

  • Onze schadebehandelaren werken nauw samen met underwriters in het salesproces en een kennismaking tussen schadebehandelaar en klant behoort dan ook reeds in dit stadium tot de mogelijkheden. Wij nemen graag de tijd om de klant te leren kennen en het geeft ons de gelegenheid om toe te lichten wat de klant van de schadebehandeling mag verwachten.
  • denken wij graag pro-actief mee over het risicomanagement om de kans op schades voor de klant te verminderen
  • In overleg met de klant kunnen wij reeds voorafgaand aan een schade praktische afspraken maken over de schadebehandeling, zodat we volledig zijn voorbereid wanneer zich een schade voordoet.

Tijdens de schade:

  • wijzen wij een vaste schadebehandelaar toe aan elke schade die deze van het begin tot het eind beheert. Hierdoor ontstaat een bestendige werkrelatie met altijd eenzelfde aanspreekpunt.
  • reageren wij binnen maximaal twee werkdagen op een nieuwe schade
  • stellen wij als doel om de schade zo snel mogelijk af te wikkelen. Hiervoor monitoren wij voortdurend de voortgang van het schadeproces en stellen wij ons proactief op tot het organiseren van meetings en bezoeken aan de schadelocatie.
  • werken wij zo nodig samen met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde advocaten, schade-experts en specialisten. Door vaak jarenlange relaties met deze specialisten zijn wij verzekerd van een optimale dienstverlening aan onze klanten.
  • zorgen wij voor transparante communicatie via korte lijnen, zodat de klant altijd precies weet wat hij kan verwachten.

Na de schade:

  • evalueren wij de schade met de klant om herhaling daarvan in de toekomst te voorkomen en het risico management te verbeteren.
  • gebruiken wij de schadehistorie om trends te identificeren, hetgeen waardevolle informatie is die we kunnen delen met de klant.

 Klachtenprocedure

Heeft u onverhoopt een klacht dan kunt u contact opnemen met uw schadebehandelaar. Uw klacht wordt vervolgens doorgestuurd naar de claims manager die deze in behandeling zal nemen. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken te behandelen, op te lossen en de beslissing per brief te bevestigen. Is dit niet mogelijk binnen deze termijn dan ontvangt u een brief met de details over de voortgang. Bent u het niet eens met onze beslissing en/of antwoord dan kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) https://www.kifid.nl/ waarbij RSA Nederland verplicht is aangesloten.

Download Informatiebrief Letselschade

Matthijs de Jong

Matthijs de Jong