Risk Management

Ondersteuning waar u dat nodig heeft

Men talking wearing hardhats

Ons ‘Risk Management’ team van wereldwijde risk management consultants hebben specialistische kennis van de risico's die specifiek zijn voor vrijwel alle industriële en commerciële sectoren.

Onze focus ligt op proactieve risicoverbetering waarmee wij grote schades zoveel mogelijk willen voorkomen. Hierdoor blijft uw bedrijfsvoering gewaarborgd. Wij zoeken naar praktische, kostenbesparende oplossingen welke een aanvulling kunnen zijn op uw bestaande beleid op het gebied van risicobeheersing.

Samen met u bepalen en beoordelen wij de risico's binnen uw organisatie en werken op basis daarvan een passend en uitgebreid risicoverbeteringsprogramma uit. Door gericht risicoverbeteringen door te voeren realiseert u mogelijk een besparing op uw verzekeringspremie.

Onze risk engineering diensten omvatten onder andere:

  • Risico inspecties en audits
  • Property en business interruption assessment
  • Aansprakelijkheid en machineschade inspectie programma‘s
  • Project review
  • Post-loss risk evaluation
  • Business continuity management
  • Benchmarking
  • Tevens bieden wij gespecialiseerde diensten inzake risicobeheer voor onze Marine, Constructie en Engineering klanten.
 

Risk Consulting bulletins and guidance

To access all our risk management information: 

Risk Consulting | RSA Insurance (English)

Our Tools and Services

RSA Business and Property Protection Portal

RSA Portaal voor de Beveiliging van Materiële Eigendommen en Bedrijfscontinuiteit

Deze website bevat RISCAuthority’s uitgebreide toolkits voor verzekerings- en geografische data. Het is ontworpen om specifieke gevaren voor verschillende bedrijfstypen en industrieën te belichten. Het omvat risicomanagement informatie voor de beveiliging van materiële eigendommen en bedrijfscontinuiteit, op basis van bedrijfstype en land, gebruik makende van verschillende bronnen zoals RSA risicomanagement advies en technisch advies van RISCAuthority. Wanneer mogelijk worden RSA Risk Control Guides en Bulletins beschikbaar gemaakt in uw eigen landstaal (in de overige gevallen zijn deze in het Engels).

Click to access the Business & Property Protection Portal

View our video on RSAred - your risk dashboard here

 

Rolf Verlaan headshot

Rolf Verlaan